آموزش تنظیم PPTP
وارد Setting دستگاه شوید.

این قسمت را انتخاب کنید(General )

VPN را انتخاب کنید

این قسمت را انتخاب کنید (Add VPN Configuration)

از قسمت type روی PPTP بزنید

PPTP را انتخاب کنید

توجه :سرور های PPTP بعد از خرید به ایمیل شما ارسال شده است.

تنظیمات را SAVE کنید

در این لحظه اتصال شما برقرار شده است

 

توجه : اگر این سرویس روی نت شما بدرستی کار نکرد لطفا از روش های دیگری که در آموزش سایت توصیه شده استفاده کنید.
نکته مهم : پس از اتصال به این سرویس حتما حتما از اپ استور برنامه Cisco anyconnect را نصب نمایید . سیسکو با همه نت ها سازگاری بهتری دارد.