مراحل را طبق عکس های زیر انجام دهید. :

وارد قسمت Network شوید.

روی + بزنید.

طبق عکس انجام دهید و Create را بزنید.

توجه :سرور های PPTP بعد از خرید به ایمیل شما ارسال شده است.